Summer Exhibition 2012
Jul 21, 2012 bis Aug 12, 2012

Chen Shouyi, Katsuhito Nishikawa, Ma Shuqing, Ton Slits, Yin Ge, Yu Xiaozhen, Zhang Xuerui